капиталдын капиталдын жана карыз карыз ортосундагы айырманы кантип сүрөттөйт?


жооп 1:

Капитал Бул контекстте карыздын кошумча капитал катары аныкталат. капиталга карыз Ошондуктан карыз / (карызды + капиталдын) туура келет = 1 / [1 + 1 / (капиталга карыз)].

Иш жүзүндө, бул ар түрдүү аныктамалар сандарды эсептөө үчүн колдонулган сыяктуу, так эсеп мамиле туура эмес болушу мүмкүн.

каржы институттары борбор үчүн ар кандай аныктама бар.