талабы жана тендердик арызы ортосунда айырма барбы?


жооп 1:

тендердик конкурска абдан окшош, бирок өлчөмү менен, адатта, аз көлөмдө. Алар көп учурда көп иш аныкталган көлөмдө жана материалдарды жана жабдууларды жеткирүү боюнча баа маалыматын издеп кардарларга сыяктуу көз каранды. өзгөчөлүктөрү, шарттары жана күтүүлөр айкын жана жардамчы, милдеттери азыраак аныктоо керек, көлөмүн өзү. Сунуш берүүгө чакыруу кагазында Telecom заманбап үчүн Business