(Илимпоздору ичинде) бир нерсеге теориялык, методикалык жана эмпирикалык көз караштын ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

теориясында - кагаз бетинде гана.

Бул гипотеза болуп саналат. күтүп же эмес, айтылгандардын таза түрүн чыныгы далилдүүлүгү.

Эле мисал катары: "галактикада бир миллион кара тешиктер бар." ге далилдеген же четке кагууну болгон эмес билдирүүсүндө.

Методология - арыз аныктоо боюнча иш же мамиле. Ошондой эле бул гипотезага жок болушу мүмкүн. Методикалык мамиле жагдайлар же белгилүү ишмерлердин жана иш менен башталат, андан кийин суроого жооп.

Эмпирикалык - байкоо жана эсептөө жолу менен гана. Эмпирикалык балл же эмпирикалык формула байкоо тарабынан алынган жана, адатта, дайыма болуп турат. Планктын дайыма, ж.б.

Окумуштуулардын ичинде бул чындык.