4-орундуу эмне, ири жана майда 5-сандык ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

оң саны үчүн, кичинекей 5 орундуу номер = 10000 жана ири төрт орундуу сан = 9999. Алардын ортосундагы айырма 1.

оң жана терс сан эске алганда, майда 5 орундуу номер = -99999 жана ири төрт орундуу сан = 9999. Алардын ортосундагы айырма 109,998th болуп саналат